1 triệu Tệ phong bì đỏ Tom Dwan

Quy tắc hoạt động:

Trong sự kiện từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, 100% người chơi tham gia trò chơi sẽ nhận được một phong bì đỏ!
Thời gian hoạt động:
Ngày 14 tháng 10 năm 2019 Đén ngày 16 tháng 10 năm 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email