Phải rời khỏi phong bì đỏ tuần

Quy tắc hoạt động:

Mỗi ngày vào lúc 20:00 số tiền phát hành không dưới 150.000 tệ , Người chơi được yêu cầu tham gia sẽ được nhận 100% phong bì đỏ , số tiền sẽ được ngẫu nhiên.
Thời gian hoạt động:
Ngày 09 tháng 4 năm 2019 – ngày 13 tháng 4 năm 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
qrcode_5

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy